Evidence klientů

Efektivní řešení pro neziskové organizace, které pracují v přímé práci s klienty představují serverové databázové aplikace. Naše společnost vyvinula již na počátku roku 2006 databázi ARA, kterou na přelomu roku 2009 a 2010 nahradila databáze ARUM. Ara byla původně zaměřena na evidenci přímé práce a její statistické vykazování pro potřeby donorů, postupem času došlo k rozšíření s modul Správa týmu, který umožňuje neziskovým organizacím lépe řídit lidské zdroje. Vzhledem k rychlému růstu systému a poptávce ze strany NNO došlo k vytvoření zcela nové databáze ARUM, která je o několik generací lepším nástrojem. Vysoká modulárnost umožňuje efektivní přizpůsobení se potřebám klienta. Systém Arum byl od počátku koncipován tak, aby bylo možné snadno převést data ze staré aplikace ARA do nové databáze. V průběhu používání databáze ARA vzniklo ještě několik řešení sloužících k evidenci práce. Rozsahem se však tyto další aplikace významně liší od systémů ARa a ARUM.

 

Systém evidence klientské práce - ARUM

Zahájení distribuce: leden 2010
Vývojářský tým: Hůle, Kabele, Moravec, Peřich, Turnovec
Aktivní: ANO
Organizace využívající systém: 
Amalthea, o. s. (od roku 2010)
Člověk v tísni, o. p. s (od roku 2010)
La Strada, o. p. s. (od roku 2010)
Tady a teď , o. p. s. (od roku 2010)
Poradna POOALP (od roku 2010)
Charita Ústí n.L. (od roku 2011)
Poradna pro integraci (od roku 2011)
SIMI (od roku 2010)
a řada dalších organizací v Česku i zahraničí

 

 

 

Systém evidence klientské práce - ARA

Zahájení distribuce: duben 2006
Vývojářský tým: Hůle, Kabele, Peřich
Aktivní: NE
Organizace využívající systém: 
Člověk v tísni, o. p. s. (2006 - 2010)
Kontakt Liberec (od roku 2008)
La Strada, o. p. s. (2007 - 2010)
Poradna OOLP, o. s. (od roku 2006)
Tady a teď , o. p. s. (2006 - 2010)

 

 

 

 

 

 

Systém evidence práce servisních složek

Zahájení distribuce: říjen 2008
Vývojářský tým: Kabele
Aktivní: ANO
Organizace využívající systém: 
Člověk v tísni, o. p. s. (od roku 2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systém evidence klientské práce - ARUM
Zahájení distribuce: 
leden 2012
Vývojářský tým: 
Hůle, Kabele, Peřich
Organizace využívající systém: 
Amalthea, o. s. (od roku 2010)
Člověk v tísni, o. p. s (od roku 2010)
La Strada, o. p. s. (od roku 2010)
Tady a teď , o. p. s. (od roku 2010)
Systém evidence klientské práce - ARA
Zahájení distribuce: 
duben 2006
Vývojářský tým: 
Hůle, Kabele, Peřich
Aktivní: 
Ano
Organizace využívající systém: 
Člověk v tísni, o. p. s. (2006 - 2010)
Kontakt Liberec (od roku 2008)
La Strada, o. p. s. (2007 - 2010)
Poradna OOLP, o. s. (od roku 2006)
Tady a teď , o. p. s. (2006 - 2010)
Systém evidence práce servisních složek
Zahájení distribuce: 
říjen 2008
Vývojářský tým: 
Kabele
Aktivní: 
Ano
Organizace využívající systém: 
Člověk v tísni, o. p. s. (od roku 2008)