Analýzy, poradenství

Analýzy, poradenství

Kromě řady softwareových produktů nabízí naše společnost široké spektrum analytických a poradenských služeb. Primárně se zaměřujeme na analýzu a poradenství u společností využívajících naše databátové produkty (ARA, ARUM), které jejich uživatelům poskytují velké množství informací jak o klientské práci, tak v oblasti řízení lidských zdrojů.

Analýza také předchází samotné implementaci systému ARUM do organizace. Na základě informací od klienta připravíme návrh optimálního řešení. Při designování systému ARUM pro potřeby konkrétní organizace je velmi důležitá volba podílu kategorizovaných a nekategorizovaných dat. Právě toto rozhodnutí na začátku implementace bude do budoucna limitovat možnosti organizací v oblasti analýz. Zde náš realizační tým disponuje mnohaletými zkušenostmi s implementací a analýzou v řadě organizací.

Kromě již zmíněných analytických postupů spojených s implementací a vyhodnocováním dat systémů ARA, Arum, se zaměřujeme na analyticko softwareová řešení (viz APOSS). Další specializací naší společnosti je evaluační výzkum se zvláštním zřetelem na evaluaci sociálních programů. V této oblasti spolupracujeme s odborníky z oblastí sociologie, ekonomie, demografie, atd.

Vaše záměry můžeme konzultovat na nezávazné schůzce, kde bychom představili možnou architekturu řešení včetně časového rozsahu a případné ceny. V případě vašeho zájmu nás proto neváhejte kontaktovat.