Software na míru

Zabýváme se vývojem software na míru. Chceme, aby naše programy byly co nejlépe přizpůsobené povaze problémů, které zákazníci řeší. Software, který je skutečně na míru, může být jednoduchý na používaní, reálně usnadňuje práci a může být do budoucna zdrojem cenných informací.

Specializujeme se na databázové aplikace pro internet nebo intranet. Data a hlavní část aplikace jsou vždy umístěny na serveru. Uživatelé přistupují k aplikaci přes internetový prohlížeč. Při vývoji se řídíme následujícími zásadami:

Jednoduchost

 • Aplikace musí být co nejjednodušší na užívání.
 • Přílišná složitost nebo pracnost zpravidla vyústí v to, že se program začne používat polovičatě. Užitná hodnota programu a nasbíraných dat potom výrazně klesá.
 • Aplikace nesmí obtěžovat uživatele více než je nezbytné.

Přizpůsobitelnost

 • Usilujeme o to, aby byl vytvořený program přizpůsobitelný.
 • Aplikaci tvoříme modulárně (rozdělujeme na částečně nezávislé celky), tak aby malá změna v jedné části software nevyžadovala přepracování celého zbytku.

Trvanlivost

 • Chceme aby jednou vytvořený program mohl sloužit co nejdéle.
 • Při návrhu myslíme na to, aby byl software v budoucnu co nejsnáze upravitelný.
 • Snažíme se, aby byl program postaven na osvědčených technologiích, přizpůsobujeme se ustáleným standardům.

Orientace na data

 • Vycházíme z toho, že zpravidla nejcennější částí software jsou zákazníkova data.
 • Od počátku návrhu se zaměřujeme na to, aby evidované údaje měly smysl a aby co nejlépe odrážely realitu práce uživatele.
 • Struktura dat musí být dlouhodobě udržitelná a musí umožňovat budoucí kvalitní analýzu.